ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก Paragon
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
bulletร่วมพันธมิตร
จัดฟันชนิดไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign article

การจัดฟันแบบ Invisalign®

Invisalign Align

การจัดฟันแบบถอดได้ไม่เห็นเครื่องมือ (Invisalign®)
เป็นเครื่องมือแบบใหม่ในการจัดฟัน ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาการเรียงตัวของฟันให้มีความสวยงามและเหมาะสมได้ โดยเครื่องมือจัดฟันชนิดนี้จะมีความใสซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อคนไข้แต่ละท่านโดยเฉพาะ และสามารถถอดออกได้เมื่อต้องการ โดยทันตแพทย์จะทำแผนการรักษาทุกท่านกับทันตแพทย์จัดฟันของ บริษัทอินวิสไลน์ในอเมริกา และแสดงผลการรักษาแก่ท่านโดย แบบจำลองในคอมพิวเตอร์กอนเริ่มการรักษาคนไข้ทุกคน โดยขณะสวมไส่เครื่องมือจัดฟันประเภทนี้ยากที่ผู้ใดจะมองเห็นว่าท่านจัดฟันอยู่

 คุณประโยชน์ของการจัดฟันแบบ Invisalign     

 • ไม่เป็นที่สะดุดตา เพราะมีความใสสังเกตุเห็นได้ยาก
 • สามารถถอดออกได้ ง่ายในการรับประทานอาหารและการทำความสะอาด
 • ไม่มีวัสดุที่สามารถติดเศษอาหารและคราบสกปรกซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุ
 • การเรียงตัวของฟันที่เหมาะสมและถูกต้องช่วยให้มีสุขภาพเหงือกที่ดี
 • ไม่รบกวนการพูด การทำงานที่ต้องใช้การพูดมากๆ

Bangkok Dental Invisalign

หมายเหตุ การจัดฟันแบบ Invisalign ไม่สามารถทำได้ในทุกกรณี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา

  
ขั้นตอนการรักษา

 • ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและพิจารณาความเหมาะสม
  • ทันตแพทย์ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญการจัดฟันแบบ Invisalign จะทำการตรวจและวางแผนการรักษา
  • การจดบันทึกข้อมูล การเอ๊กซเรย์และการพิมพ์ปากเพื่อการศึกษา ถ่ายภาพใบหน้าและ ภายในช่องปาก แล้วจัดส่งข้อมูลทั้งหมดไปศูนย์อินวิสไลน์ที่สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกา
 • ขั้นตอนการจัดทำเครื่องมือ
  • การทำ CT scan (Computed Tomography หรือ CAT scan) ช่วยให้การผลิตเครื่องมือมีความถูกต้องสูงสุด
  • การใช้โปรแกรม CAD (Computer Aided Design) ช่วยในการวางแผนการเคลื่อนตัวของฟัน
  • หลังจากนั้นทันตแพทย์จะทำการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด ก่อนทำการสรุปแผนการรักษาให้คนไข้ทราบพร้อมแสดงแบบจำลองทางคอมพิวเตอร์ของผลการรักษา และเริ่มดำเนินการผลิตอุปกรณ์จัดฟัน
  • เครื่องมือจัดฟัน Invisalign จะใช้เทคโนโลยี stereolithography (SLA) ในการสร้างแบบฟัน
  • การผลิตอุปกรณ์จัดฟันที่มีความพอเหมาะกับผู้เข้ารับบริการนั้นๆ
 • การใส่เครื่องมือ
  • ทันตแพทย์จะทำการใส่เครื่องมือและตรวจดูความพอดี
  • การเข้าพบทันตแพทย์ตามที่นัดหมายเพื่อการปรับอุปกรณ์และการตรวจความเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าของการรักษา โดยคนไข้จะพบทันตแพทย์จัดฟันทุกๆ 6-8 สัปดาห์
  • การเปลี่ยนชิ้นอุปกรณ์เมื่อผู้เข้ารับบริการมีตำแหน่งฟันที่เหมาะสมตามแผนการรักษา ซึ่งการเปลียนอุปกรณ์จะดำเนินตามแผนการรักษาจนกว่าจะเสร็จสิ้น

หมายเหตุ จำนวนของเครื่องมือที่ใช้ทั้งหมดในการจัดฟันจะขึ้นอยู่แต่ละบุคคลซึ่งมีลักษณะและปัญหาการเรียงตัวของฟันที่แตกต่างกัน
ผู้เข้ารับการจัดฟันอาจมีความรู้สึกปวดหรือไม่สะดวกสบายในระยะแรกของการจัดฟันซึ่งจะหายได้เองเมื่อร่างกายสามารถปรับตัวกับเครื่องมือจัดฟันที่ใส่แล้ว โดยอาการปวดสามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยการรับประทานยาแก้ปวด เช่น Ponstan ได้

  การดูแลรักษาสุขภาพฟันและอุปกรณ์การจัดฟัน       

 • เพื่อสุขอนามัยที่ดี ควรดูแลความสะอาดฟันตามปกติเนื่องจากท่านสามารถถอดเครื่องมือออกจากฟันแล้วทำความสะอาดตามปกติได้
 • ควรทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการทำความสะอาดและวิธีการใช้ไหมขัดฟันและการแปรงฟันอย่างถูกวิธีศูนย์ทันตกรรมพารากอน 02-959-3022

จัดฟัน Damon 3 Brackets article
การจัดฟันด้านนอกแบบ ceramic article
ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือโดย ทันตแพทย์จัดฟัน article
ทีมทันตแพทย์ เฉพาะทาง ด้านจัดฟัน article
ศูนย์บูรณะฟันและ ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน article
ทันตกรรมรากเทียม Dental Implant articleติดต่อบริการ 02-959-3022 ได้ทุกวัน 08.30-20.30น.