ReadyPlanet.com
dot dot
dot
สมัครสมาชิก Paragon
อีเมล :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบอัตโนมัติ :
ตลอดไป 1 ปี
1 เดือน 1 สัปดาห์
1 วัน  
bullet ลืมรหัสผ่าน
bullet สมัครสมาชิก
dot
dot

dot
bulletร่วมพันธมิตร
ศูนย์ทันตกรรมจัดฟัน จัดฟันด้านใน แบบไม่เห็นเครื่องมือโดย ทันตแพทย์จัดฟัน article

การจัดฟันด้านใน STb light lingual braces

Lingual BracesSTb BracesInternal Braces

Bangkok Dental Internal Braces

การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ
การจัดฟันด้านในแบบไม่เห็นเครื่องมือ ( STb Lingual braces ) เป็นการจัดฟันแบบติดแน่นด้านหลังของฟันจึงเป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก และจำเป็นต้องทำการรักษาโดยทันตแพทย์ผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะซึ่งต้องใช้เทคนิคพิเศษและแผนการรักษาที่ซับซ้อนและมีความยากกว่าการจัดฟันแบบธรรมดา การจัดฟันประเภทนี้มีประสิทธิภาพการรักษาสูงเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาการเรียงตัวของฟันที่ผิดปกติแต่ไม่ประสงค์ที่จะให้ผู้อื่นเห็นเครื่องมือจัดฟัน

เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่นโดยทั่วไปประกอบด้วย วัสดุที่ติดบนผิวฟัน (โลหะ หรือ เซรามิก) และลวด ซึ่งการจัดฟันโดยทั่วไปจะทำการติดเครื่องมือบนผิวฟันด้านหน้า ขณะที่การจัดฟันด้านใน จะทำการติดเครื่องมือด้านหลังของฟัน

การจัดฟันด้านในจะมีความซับซ้อนกว่าการจัดฟันแบบทั่วไปเนื่องจากผิวฟันด้านหลังจะมีลักษณะและรูปร่างเฉพาะตัว โดยฟันแต่ละซี่จะมีขนาดและความโค้งที่แตกต่างกัน ดังนั้นการจัดฟันด้านในจึงจำเป็นต้องใช้เครื่องมือพิเศษที่มีความเหมาะสมกับรูปร่างของฟันซี่นั้นๆ

Thailand Dental Lingual Braces

  คุณประโยชน์ของการจัดฟันด้านใน

 • เป็นที่สังเกตุเห็นได้ยาก
 • สามารถแก้ปัญหาการเรียงตัวของฟันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีผลกระทบต่อการออกเสียงน้อย

ขั้นตอนการรักษาด้วยการจัดฟันด้านใน

 • ขั้นตอนการตรวจวินิจฉัยและการวางแผนการรักษา
  • การตรวจและบันทึกข้อมูลของผู้เข้ารับบริการ
  • การวางแผนการรักษาที่เหมาะสมหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมด
  • การพิมพ์ปากเพื่อการเตรียมอุปกรณ์จัดฟัน
 • ขั้นตอนการติดเครื่องมือจัดฟันด้านใน
 • การตรวจเป็นประจำทุกเดือนเพื่อการปรับอุปกรณ์จัดฟัน
 • การใส่เครื่องมือคงสภาพฟันหลังเสร็จสิ้นการจัดฟัน

 คำแนะนำด้านการดูแลรักษาขณะรับการจัดฟัน

 • ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีความแข็งหรือเหนียว
 • ไม่ควรเคี้ยวหรือกัดของแข็ง เนื่องจากการหลุดของวัสดุจัดฟันจะก่อให้เกิดความล่าช้าในการจัดฟันได้
 • การดูแลรักษาสุขภาพปากและฟันอย่างถูกวิธีมีความสำคัญเสมอ ทำตามคำแนะนำของทันตแพทย์ด้านการดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธี ช่วยป้องกันการเกิดปัญหาในช่องปากต่างๆ เช่น การเกิดฟันผุ


 
ศูนย์ทันตกรรมพารากอน 02-959-3022

จัดฟันชนิดไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign article
จัดฟัน Damon 3 Brackets article
การจัดฟันด้านนอกแบบ ceramic article
ทีมทันตแพทย์ เฉพาะทาง ด้านจัดฟัน article
ศูนย์บูรณะฟันและ ใส่ฟันปลอม ครอบฟัน article
ทันตกรรมรากเทียม Dental Implant articleติดต่อบริการ 02-959-3022 ได้ทุกวัน 08.30-20.30น.